інституційний аудит без помилок

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Які кроки необхідно виконати щоб створити безпечне освітнє середовище? Як створити й упровадити його у закладі освіти? Робота над безпечним освітнім середовищем - це безперервний процес, який потребує постійного вдосконалення.

Е-дайджест новин