НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

Науково-методична рада комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради (далі – Центр) є постійно діючим колегіальним дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти м. Запоріжжя відповідно до вимог світових стандартів і сучасного ринку праці.

Метою діяльності науково-методичної ради є вироблення стратегічних напрямів професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру (далі – педагогічні працівники) шляхом консультативної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

склад нМР

 • Коваленко Тетяна Михайлівна, директор КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ЗМР,
  голова
 • Чернікова Людмила Антонівна, проректор з навчально-методичної роботи, доцент кафедри інформатичної та технологічної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти (за згодою)
 • Вітковська Наталія Володимирівна, заступник директора департаменту освіти і науки – начальник управління з питань розвитку освіти (за згодою)
 • Нагорнова Ірина Семенівна, консультант КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ЗМР,
  секретар
 • Агапова Ольга Вікторівна, заступник директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області (за згодою)
 • Вавілова Тетяна Григорівна, заступник директора Запорізької гімназії №54 Запорізької міської ради (за згодою)
 • Гавришева Алла Валеріївна, консультант відокремленого структурного підрозділу Заводського району КУ «ЦПРПП» ЗМР
 • Гордінська Ірина Валеріївна, консультант відокремленого структурного підрозділу Дніпровського району КУ «ЦПРПП» ЗМР
 • Другова Ірина Борисівна, консультант відокремленого структурного підрозділу Вознесенівського району КУ «ЦПРПП» ЗМР
 • Корольова Людмила Михайлівна, заступник директора Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області, кандидат педагогічних наук, старший викладач (за згодою)
 • Кременецька Любов Володимирівна, психолог КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ЗМР
 • Лагода Наталія Анатоліївна, головний спеціаліст територіального відділу освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (за згодою)
 • Патрушева Ірина Анатоліївна, заступник директора Запорізького колегіуму «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області (за згодою)
 • Пудак Катерина Іванівна, консультант відокремленого структурного підрозділу Олександрівського району КУ «ЦПРПП» ЗМР
 • Ряпісова Наталя Вікторівна, консультант КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» ЗМР
 • Тедєєва Світлана Валеріївна, консультант відокремленого структурного підрозділу Хортицького району КУ «ЦПРПП» ЗМР
 • Тертишна Лідія Олексіївна, консультант відокремленого структурного підрозділу Шевченківського району КУ «ЦПРПП» ЗМР
 • Хрушкая Вікторія Валеріївна, директор Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області (за згодою)
 • Шендрик Світлана Григорівна, директор Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Запорізької міської ради Запорізької області (за згодою)

План роботи нмр

 • Створення електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів для забезпечення якісної та доступної освіти в умовах дистанційного та змішаного навчання,Чернікова Л.А., проректор з навчально-методичної роботи, доцент кафедри інформатичної та технологічної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти.
 • Реалізація проєкту «Віртуальна школа School-Z», Коваленко Т.М., директор комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради.
 • Інформаційно-цифрова компетентність вчителя – зумовлена вимогами сьогодення та закріплена в професійному стандарті вчителя, Патрушева І.А.,заступник директора Запорізького колегіуму «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області та Вавілова Т.Г., заступник директора Запорізької гімназії №54 Запорізької міської ради. 
 • Сучасні технології психологічної підтримки педагогічних працівників, Кременецька Л.В., психолог комунальної установи «Центр   професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради.
 • Психологічна профілактика порушень психоемоційного здоров’я та емоційного вигорання педагогів,        Божко Г.В., психолог комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради.
 • Психологічний супровід професійного зростання педагога в умовах НУШ: досвід роботи психологічної служби Шевченківського району, Тертишна Л.О. консультант відокремленого структурного підрозділу Шевченківського району комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради та  Руденко Я.Ю., керівник РМЦ практичних психологів та соціальних  педагогів  Шевченківського району, практичний психолог та соціальний педагог ЗНВК №64.
 • Професійний стандарт вчителя – орієнтир для педагога в його індивідуальній траєкторії розвитку в напрямі фахового зростання й вдосконалення, Коваленко Т.М., директор комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради.
 • Рамка професійних компетентностей профстандарту як інструмент для визначення готовності вчителя до успішної сертифікації, Стрілець Л.А., консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради та  Соколенко С.Л., консультант відокремленого структурного підрозділу Олександрівського району комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради.
 • Координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників в міській освітній системі,

  Нагорнова І.С., консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради та Пудак К.І.,  консультант відокремленого структурного підрозділу Олександрівського району комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради.

 • Формування фахових об’єднань педагогів за освітніми галузями : професійна рефлексія та самоідентифікація, практика взаємонавчання, проєктування власної професійної кар’єри,

  Хрушкая В.В., директор Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області та  Агапова О.В., заступник директора Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №51 Запорізької міської ради Запорізької області.