СУБ'ЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Відповідно до чинного законодавтва педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Закон (частина друга статті 59) і Порядок (пункт 6) надають можливість організовувати і забезпечувати підвищення кваліфікації у будь-яких формах і видах.  Також відповідно до пункту 9 Порядку педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. Таким чином, педагогічні працівники мають можливість поєднувати не лише форми підвищення кваліфікації, а й підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів.

особливості вибору суб'єкта кваліфікації

Документ має містити наступні реквізити:

  • повне найменування суб’єкта (для юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи (для фізичних осіб і ФОП), яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації;
  • тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС;
  • ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію;
  • опис досягнутих результатів навчання;
  • дату видачі та обліковий запис документа;
  • найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта, її підпис.

Якщо документ виданий  суб’єктами нерезидентами України: може містити іншу інформацію. Потребує визнання педагогічною (вченою) радою закладу освіти.
Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення кваліфікації суб’єкт оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Перелік має містити таку інформацію:

  • прізвище та ініціали вчителя, який пройшов підвищення кваліфікації;
  • форму, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС;
  • дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації;

визнання результатів

Якщо суб’єкт кваліфікації має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за акредитованою освітньою програмою – результати не потребують
окремого визнання чи підтвердження.

Результатом підвищення кваліфікації може бути присвоєння повних або часткових професійних/ освітніх кваліфікацій.

Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням  педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував кваліфікацію.  Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна (вчена) рада.

кроки педагогічного працівника

кроки педагогічної ради

програми підвищення кваліфікації

суб'єкти підвищення кваліфікації

Український інститут розвитку освіти
ІППО - платформа інститутів післядипломної педагогічної освіти
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Цифровий кампус Київського університету
імені Б. Грінченка
Академія інноваційного розвитку освіти
Навчально-методичний центр КЗ "ЗОІППО"ЗОР
5
Український відкритий університет післядипломної освіти
"Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
Інтерактивна панель EdPro
Портал в непрерывное образование
f1logo
Навчальна платформа для підготовки вчителів англійської мови
Prometheus – Найкращі онлайн-курси України та світу
Українські платформи та ресурси для самоосвіти вчителів
EdEra – студія онлайн-освіти
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Відділ дистанційного навчання
Е-освіта
Всеосвіта - Національна освітня спільнота
На Урок

платформа професійного розвитку "edway"

Український інститут розвитку освіти

Національна платформа можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay» (Платформа) – це інформаційний ресурс, призначений для взаємодії між суб’єктами надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації і педагогічними працівниками (посади, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963), а також для центрів професійного розвитку педагогічних працівників, закладів освіти, органів управління освітою різного рівня, науково-педагогічних працівників, батьківства, територіальних управлінь й експертного кола Державної служби кості освіти, представників/-ць Служби освітнього омбудсмена – тут усі охочі можуть знаходити і пропонувати будь-які можливості підвищення кваліфікації! https://edway.in.ua/uk/about-us/